"Приемете нашата покана към взаимноизгодно сътрудничество!"
   
    

Продукти

Продуктите предлагани от фирмата включват широка гама от черни метали:
- арматурно желязо на кангали и пръти

 » уголемен размер  » уголемен размер  » уголемен размер  » уголемен размер

- профили / L профили-винкели/ U профили-швелери/ Т профили-балки/


 » уголемен размер  » уголемен размер  » уголемен размер  » уголемен размер  » уголемен размер

- ламарина/ГВ на рулони и листа/СВ на рулони и листа/

 » уголемен размер  » уголемен размер  » уголемен размер  » уголемен размер
  
© 2007 Metalcom Invest  
Web Design & Development - Dextro Group Ltd.